Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy phân tích mạng - Network analyzer

Bộ kit hiệu chuẩn SMA 6 GHz cơ bản SMA-CAL-6B

Liên hệ

Máy phân tích mạng - Network analyzer

Bộ kit hiệu chuẩn SMA 6 GHz đầy đủ SMA-CAL-6F

Liên hệ

Thiết bị đo tần số, vô tuyến điện tử

Hệ thống đo bức xạ đến 4 GHz RMS-0440

Liên hệ

Thiết bị đo tần số, vô tuyến điện tử

Hệ thống đo bức xạ đến 4 GHz RMS-0640

Liên hệ

Thiết bị đo tần số, vô tuyến điện tử

Hệ thống đo bức xạ đến 6 GHz RMS-0460

Liên hệ

Thiết bị đo tần số, vô tuyến điện tử

Hệ thống đo bức xạ đến 6 GHz RMS-0660

Liên hệ

Máy phân tích mạng - Network analyzer

Máy phân tích mạng vector 2 cổng 4 GHz VNA-0440

Liên hệ

Máy phân tích mạng - Network analyzer

Máy phân tích mạng vector 2 cổng 6 GHz VNA-0460

Liên hệ

Máy phân tích mạng - Network analyzer

Máy phân tích mạng vector 3 cổng 4 GHz VNA-0440e

Liên hệ

Máy phân tích mạng - Network analyzer

Máy phân tích mạng vector 3 cổng 6 GHz VNA-0460e

Liên hệ
Gọi HotlineZalo ChatFacebook Chat