Hiển thị tất cả 16 kết quả

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Máy phân tích kết cấu thép Novotest KRC-M2

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Máy phân tích vi mô đầu dò điện tử EPMA-1720

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Máy phân tích vi mô đầu dò điện tử EPMA-8050G

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Máy quang phổ Insize OES-T350

Liên hệ
Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng XRF-1800

Liên hệ
Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ năng lượng EDX-LE

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ năng lượng EDX-LE Plus

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ kế cầm tay Insize HSM-A310

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ nhiễu xạ tia X XRD-6100

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ nhiễu xạ tia X XRD-7000

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-5000

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-5500s

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-7000

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-8000

Liên hệ
Gọi HotlineZalo ChatFacebook Chat