Hiển thị tất cả 25 kết quả

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Cốc đựng mẫu dùng cho máy EDX SMZ-SCEDX

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Dầu bơm chân không SMZ-017-30159-03

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Đầu chổi vệ sinh điện cực SMZ-211-74965

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Đầu dò cho máy siêu âm khuyết tật Novotest UT-probes

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Điện cực phân tích mẫu SMZ-211-50467-01

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Điện cực phân tích mẫu SMZ-211-74362

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Flycam quét mặt bằng cận hồng ngoại UAV CHN Spec FS-63

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Flycam quét mặt bằng hồng ngoại UAV CHN Spec FS-60

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Gương soi kiểm tra có đèn chiếu Insize 7162

153.000 

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Gương soi kiểm tra G.A.L. Gage A-A-2TM/E-ATM

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Gương soi kiểm tra G.A.L. Gage A-E-2TM/E-ATM

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Gương soi kiểm tra Insize 7160-1

178.000 

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Gương soi kiểm tra Insize 7160-2

384.000 

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Màng Mylar dùng cho cốc đựng mẫu máy EDX SMZ-MLEDX

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Máy đo màu hình ảnh Konica Minolta ProMetric I16

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Máy đo màu hình ảnh Konica Minolta ProMetric I2

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Máy đo màu hình ảnh Konica Minolta ProMetric I29

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Máy đo màu hình ảnh Konica Minolta ProMetric I61

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Máy đo màu hình ảnh Konica Minolta ProMetric I8

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Mỡ chân không SMZ-017-30813-01

Liên hệ
Gọi HotlineZalo ChatFacebook Chat