Hiển thị tất cả 32 kết quả

Máy đo tỷ trọng, cân điện tử

Cân phân tích điện tử Shimadzu AP125WD-AD

Liên hệ

Máy đo tỷ trọng, cân điện tử

Cân phân tích điện tử Shimadzu AP135W-AD

Liên hệ

Máy đo tỷ trọng, cân điện tử

Cân phân tích điện tử Shimadzu AP224W-AD

Liên hệ

Máy đo tỷ trọng, cân điện tử

Cân phân tích điện tử Shimadzu AP225W-AD

Liên hệ

Máy đo tỷ trọng, cân điện tử

Cân phân tích điện tử Shimadzu AP225WD-AD

Liên hệ

Máy đo tỷ trọng, cân điện tử

Cân phân tích điện tử Shimadzu AP324W-AD

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Cốc đựng mẫu dùng cho máy EDX SMZ-SCEDX

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Dầu bơm chân không SMZ-017-30159-03

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Đầu chổi vệ sinh điện cực SMZ-211-74965

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Điện cực phân tích mẫu SMZ-211-50467-01

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Điện cực phân tích mẫu SMZ-211-74362

Liên hệ

Kính hiển vi - Microscope

Kính hiển vi đầu dò quét SPM-8100FM

Liên hệ

Kính hiển vi - Microscope

Kính hiển vi đầu dò quét SPM-9700HT

Liên hệ

Kính hiển vi - Microscope

Kính hiển vi laser đo lường 3D

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Màng Mylar dùng cho cốc đựng mẫu máy EDX SMZ-MLEDX

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Máy phân tích vi mô đầu dò điện tử EPMA-1720

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Máy phân tích vi mô đầu dò điện tử EPMA-8050G

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT

Mỡ chân không SMZ-017-30813-01

Liên hệ
Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng XRF-1800

Liên hệ
Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ năng lượng EDX-LE

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ năng lượng EDX-LE Plus

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ nhiễu xạ tia X XRD-6100

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ nhiễu xạ tia X XRD-7000

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-5000

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-5500s

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-7000

Liên hệ

Máy phân tích thành phần kim loại PMI

Quang phổ phát xạ PDA-8000

Liên hệ
Gọi HotlineZalo ChatFacebook Chat